DE STOELEN VAN VERMENIGVULDIGING

Bij het ontwerpen vertrek ik meestal van een duidelijk thema om het verhaal dat ik zo nodig kwijt wil aan vast te knopen. Het thema van de ‘Prijs van de Stad Mechelen voor Vormgeving’ anno 2000 ‘DE STOEL’, sloot niet alleen perfect aan op mijn manier van werken, het was tevens een onderwerp dat reeds jaren mijn aandacht trok. De Stoel fungeerde als voedingsbodem voor dingen die ik op dat moment, zowel voor mijn persoonlijke als artistieke ontwikkeling, belangrijk vond. Wat dat verder zoal moge betekenen vertelt Geert Bekaert in Hoofdstuk 3 van ‘In de luwte’, zijn lijvige bijdrage tot dit boek.

 

andre-verroken-stoelen-van-vermenigvuldiging

andre-verroken-stoelen-van-vermenigvuldiging-2